První geodetická spol. s.r.o.
Kateřiny Militké 56
293 01
Mladá Boleslav

Geodetické práce:

Mobil: +420 603 818 706

E-mail: prvnigeo@email.cz

Inženýrská geodezie, vytyčování staveb:

Ing. Jan Šteiner

Mobil: +420 603 476 749

E-mail: steiner.prvnigeo@email.cz

Smlouvy:

Miroslav Horčička

Mobil: +420 777 317 888

E-mail: horcamira@gmail.com