Geodetické služby

Neše firma se zabývá:

  • Katastr nemovitostí - geometrické plány na zaměřování staveb do KN, rozdělení pozemků,vyznačování věcných břemen
  • Vytyčování- staveb před výstavbou, hranic pozemků
  • Polohopisné a výškopisné plány pro projekční práce
  • Zaměřování inženýrských sítí - pro správce, pro majitele nemovitostí
  • Zaměřování bytových a nebytových jednotek
  • Pozemkové úpravy

Kontakty

První geodetická spol. s.r.o.

Kateřiny Militké 56
293 01
Mladá Boleslav

Geodetické práce,prodej pozemků,zemní práce

Mobil: +420 725 701 157

E-mail: prvnigeo@email.cz

Inženýrská geodezie,vytyčování staveb:

Ing.Jan Šteiner

Mobil: +420 603 476 749

E-mail: steiner.prvnigeo@email.cz

Smlouvy:

Miroslav Horčička

Mobil: +420 777 317 888

E-mail: horcamira@gmail.com

 

Napište nám

* - povinné pole